Jan Dybała

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1979 roku w Pracowni Malarstwa prof. Macieja Bieniasza i Pracowni Plakatu prof. Tadeusza Grabowskiego.
W latach 70-tych był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w BWA na terenie całego kraju, zdobywając m.in I miejsce w konkursie malarstwa ZPAP. W 1981 roku zdobył Złoty Medal na konkursie Bielska Jesień. Od 1980 zajmował się projektowaniem wnętrz, samodzielnie i we współpracy z architektami w całej Europie.
W 2017 roku w otwartej wraz z żoną Beatą, Pracowni Malarstwa, wznawia działania artystyczne, kontynuując rozpoczęte trzydzieści lat wcześniej abstrakcyjne eksploracje pejzażu.

ENG:

Jan Dybała graduated from the Academy of Fine Arts in Cracow – Faculty of Graphic Arts in Katowice. He earned his diploma in 1979 at the Painting Studio of prof. Maciej Bieniasz and Poster studio of prof. Tadeusz Grabowski.
In the 70’s he was a scholarship holder of the Minister of Culture and Art. He participated in many collective and individual exhibitions at BWA all over the country, earning first place in the painting competition of ZPAP. In 1981 he won the Gold Medal at the Bielsko Autumn Competition. Since 1980 he has been involved in interior design, independently and in collaboration with architects throughout Europe.
In 2017, with his wife Beata, the Painting Studio opens up artistic activities, continuing the thirty years of abstract landscapes explored.

Beata Dybała

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskała w 1982 roku w Pracowni Plakatu prof. Tadeusza Grabowskiego i pracowni Litografii
prof. Stanisława Gawrona. Brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych organizowanych przez BWA. Zajmuje się głównie malarstwem i sztuką użytkową w tym m.in stylizacją ubioru i aranżacją wnętrz. We współpracy z córką, Sonią Hensler tworzy również ilustracje prasowe dla klientów w Wielkiej Brytanii.
W 2017 roku razem z mężem Janem, otworzyła Pracownię Malarstwa w Mysłowicach. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

ENG:

Beata Dybała graduated from the Academy of Fine Arts in Krakow – Graphic Faculty in Katowice. She earned her diploma in 1982 at the Poster Studio of prof.Tadeusz Grabowski and the studio of Lithography of prof. Stanisław Gawron.
She participated in numerous individual and collective exhibitions organized by BWA. She mainly deals with painting and fine arts including styling and interior design. In collaboration with her daughter Sonia Hensler, she also creates press illustrations for clients in the UK.
In 2017, together with her husband Jan, she opened the Painting Studio in Myslowice. Her works are in private collections in Poland and abroad.